Đèn gương, soi tranh 2232-L720 -20

Đèn gương, soi tranh 2232-L720

5,200,000 VNĐ6,500,000 VNĐ

Đèn gương, soi tranh 2236-L680 -20

Đèn gương, soi tranh 2236-L680

5,000,000 VNĐ6,250,000 VNĐ

Đèn gương, soi tranh 2235-L760 -20

Đèn gương, soi tranh 2235-L760

5,400,000 VNĐ6,750,000 VNĐ

Đèn chùm đồng bát ngọc 1213/15 -10

Đèn chùm đồng bát ngọc 1213/15

31,500,000 VNĐ35,000,000 VNĐ

Đèn áp trần A6 -20

Đèn áp trần A6

2,040,000 VNĐ2,550,000 VNĐ

Đèn áp trần A5 -20

Đèn áp trần A5

2,040,000 VNĐ2,550,000 VNĐ

Đèn áp trần A4 -20

Đèn áp trần A4

2,040,000 VNĐ2,550,000 VNĐ

Đèn áp trần A3 -20

Đèn áp trần A3

2,040,000 VNĐ2,550,000 VNĐ

Đèn áp trần A2 -20

Đèn áp trần A2

2,040,000 VNĐ2,550,000 VNĐ

Đèn áp trần A1 -20

Đèn áp trần A1

2,040,000 VNĐ2,550,000 VNĐ

Đèn tường nội thất 9251/3 -20

Đèn tường nội thất 9251/3

3,200,000 VNĐ4,000,000 VNĐ

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA5011-BK) -30

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA5011-BK)

462,000 VNĐ660,000 VNĐ

Đèn chùm NVC - 6037885 -27

Đèn chùm NVC - 6037885

18,800,000 VNĐ25,630,850 VNĐ

QUẠT TRẦN Mountain Air 6001 -20

QUẠT TRẦN Mountain Air 6001

5,040,000 VNĐ6,300,000 VNĐ

QUẠT TRẦN Mountain Air 6007 -11

QUẠT TRẦN Mountain Air 6007

4,900,000 VNĐ5,500,000 VNĐ

Quạt trần Kaiyo SAITA-102 -20

Quạt trần Kaiyo SAITA-102

6,712,000 VNĐ8,390,000 VNĐ

Quạt trần Kaiyo YAMA-4054 -20

Quạt trần Kaiyo YAMA-4054

7,888,000 VNĐ9,860,000 VNĐ

Quạt trần Kaiyo OKI-2011 -20

Quạt trần Kaiyo OKI-2011

10,000,000 VNĐ12,500,000 VNĐ

Quạt trần Kaiyo OSA-234 -20

Quạt trần Kaiyo OSA-234

7,672,000 VNĐ9,590,000 VNĐ

Quạt trần Panasonic F-60TDN -34

Quạt trần Panasonic F-60TDN

4,390,000 VNĐ6,650,000 VNĐ

Quạt trần Panasonic F-60MZ2 -32

Quạt trần Panasonic F-60MZ2

990,000 VNĐ1,450,000 VNĐ

Quạt trần Panasonic F-60TAN -33

Quạt trần Panasonic F-60TAN

5,990,000 VNĐ8,990,000 VNĐ

Quạt trần Panasonic F-60UFN -31

Quạt trần Panasonic F-60UFN

8,250,000 VNĐ11,990,000 VNĐ

QUẠT TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC C56-RQ4 -40

QUẠT TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC C56-RQ4

1,914,000 VNĐ3,190,000 VNĐ

Đèn chùm mạ 801/18 -40

Đèn chùm mạ 801/18

10,200,000 VNĐ17,000,000 VNĐ

Đèn pha FL-KC100

1,800,000 VNĐ

Quạt đèn 6 cánh cứng 1330 -40

Quạt đèn 6 cánh cứng 1330

4,140,000 VNĐ6,900,000 VNĐ

Quạt đèn 5 cánh cứng 1309WH -40

Quạt đèn 5 cánh cứng 1309WH

4,140,000 VNĐ6,900,000 VNĐ

Quạt đèn cánh cứng 56ZSM-156P -40

Quạt đèn cánh cứng 56ZSM-156P

2,400,000 VNĐ4,000,000 VNĐ

Quạt đèn 5 cánh cụp xòe QT229 -30

Quạt đèn 5 cánh cụp xòe QT229

2,950,000 VNĐ4,200,000 VNĐ

Quạt đèn cánh cụp xòe QT115 -46

Quạt đèn cánh cụp xòe QT115

2,280,000 VNĐ4,200,000 VNĐ

Quạt đèn cánh cụp xòe QT113 -41

Quạt đèn cánh cụp xòe QT113

2,460,000 VNĐ4,200,000 VNĐ

DẪN ĐẦU VỀ BẢO HÀNH

1-3 NĂM

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Vận chuyển và lắp đặt TP Hạ Long

(Đơn hàng > 3.000.000đ)

THIẾT KẾ RIÊNG CÔNG TRÌNH

TƯ NHÂN VÀ THƯƠNG MẠI