Quạt trần Mountain Ari 1028 -10

Quạt trần Mountain Ari 1028

6,075,000 VNĐ6,750,000 VNĐ

Quạt trần Mountain Ari 1090 -10

Quạt trần Mountain Ari 1090

4,950,000 VNĐ5,500,000 VNĐ

HUNTER LUGANO 24261 -10

HUNTER LUGANO 24261

10,800,000 VNĐ12,000,000 VNĐ

MINKA CONCEPT F574 ORB -10

MINKA CONCEPT F574 ORB

5,400,000 VNĐ6,000,000 VNĐ

UCHIWA F824 ORB-TB -10

UCHIWA F824 ORB-TB

14,400,000 VNĐ16,000,000 VNĐ

MINKA WAVE F844-SL -10

MINKA WAVE F844-SL

6,120,000 VNĐ6,800,000 VNĐ

Đèn thả tròn mạ vàng TH210D1 -25

Đèn thả tròn mạ vàng TH210D1

592,500 VNĐ790,000 VNĐ

Đèn thả chao sắt TH069 -25

Đèn thả chao sắt TH069

291,000 VNĐ388,000 VNĐ

Đèn thả đồng kính 099 -25

Đèn thả đồng kính 099

780,000 VNĐ1,040,000 VNĐ

Đèn gương, soi tranh 2232-L720 -20

Đèn gương, soi tranh 2232-L720

5,200,000 VNĐ6,500,000 VNĐ

Đèn gương, soi tranh 2236-L680 -20

Đèn gương, soi tranh 2236-L680

5,000,000 VNĐ6,250,000 VNĐ

Đèn gương, soi tranh 2235-L760 -20

Đèn gương, soi tranh 2235-L760

5,400,000 VNĐ6,750,000 VNĐ

Quạt trần Panasonic F-60MZ2 -32

Quạt trần Panasonic F-60MZ2

990,000 VNĐ1,450,000 VNĐ

Quạt trần Panasonic F-60TAN -33

Quạt trần Panasonic F-60TAN

5,990,000 VNĐ8,990,000 VNĐ

Quạt trần Panasonic F-60UFN -31

Quạt trần Panasonic F-60UFN

8,250,000 VNĐ11,990,000 VNĐ

QUẠT TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC C56-RQ4 -40

QUẠT TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC C56-RQ4

1,914,000 VNĐ3,190,000 VNĐ

Đèn chùm mạ 801/18 -40

Đèn chùm mạ 801/18

10,200,000 VNĐ17,000,000 VNĐ

Đèn pha FL-KC100

1,800,000 VNĐ

Quạt đèn 6 cánh cứng 1330 -40

Quạt đèn 6 cánh cứng 1330

4,140,000 VNĐ6,900,000 VNĐ

Quạt đèn 5 cánh cứng 1309WH -40

Quạt đèn 5 cánh cứng 1309WH

4,140,000 VNĐ6,900,000 VNĐ

Quạt đèn cánh cứng 56ZSM-156P -40

Quạt đèn cánh cứng 56ZSM-156P

2,400,000 VNĐ4,000,000 VNĐ

Quạt đèn 5 cánh cụp xòe QT229 -30

Quạt đèn 5 cánh cụp xòe QT229

2,950,000 VNĐ4,200,000 VNĐ

Quạt đèn cánh cụp xòe QT115 -46

Quạt đèn cánh cụp xòe QT115

2,280,000 VNĐ4,200,000 VNĐ

Quạt đèn cánh cụp xòe QT113 -41

Quạt đèn cánh cụp xòe QT113

2,460,000 VNĐ4,200,000 VNĐ

DẪN ĐẦU VỀ BẢO HÀNH

1-3 NĂM

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Vận chuyển và lắp đặt TP Hạ Long

(Đơn hàng > 3.000.000đ)

THIẾT KẾ RIÊNG CÔNG TRÌNH

TƯ NHÂN VÀ THƯƠNG MẠI